Giáo viên Nguyễn Văn Nghĩa

Chuyên môn CNTT
Bằng cấp Giáo viên tự do
Vùng miền
Giới tính Nam
Giới thiệu
Kinh nghiệm thực tế về CNTT
Kinh nghiệm giảng dạy
1 năm

Giáo viên khác:

Cô Nhung Toeic

Trình độ: Đã tốt nghiệp Đại học | Chuyên môn: Tiếng Anh thương mại
Dạy đảm bảo chất lượng đầu ra Toeic theo mức điểm quy định của trường đề ra cho chuẩn TNĐH. Dạy lại miễn phí cho học viên thi không đạt !
Liêh hệ thầy Trọng 0826.8888.97 để có thông tin lớp học cô Nhung Toeic !