Giáo viên

Cô Nhung Toeic

Trình độ: Đã tốt nghiệp Đại học | Chuyên môn: Tiếng Anh thương mại
Dạy đảm bảo chất lượng đầu ra Toeic theo mức điểm quy định của trường đề ra cho chuẩn TNĐH. Dạy lại miễn phí cho học viên thi không đạt !
Liêh hệ thầy Trọng 0826.8888.97 để có thông tin lớp học cô Nhung Toeic !

Gv Nguyễn Văn Nghĩa – CNTT

Trình độ: Giáo viên tự do | Chuyên môn: CNTT
Kinh nghiệm thực tế về CNTT