Học phí tham khảo

HỌC PHÍ THAM KHẢO

Trung Tâm Gia Sư Anh Ngữ đưa ra Bảng Học Phí 1 tháng dạy của gia sư cho quý phụ huynh và các bạn gia sư tham khảo  (một buổi dạy là 2 tiết = 1h30′).

Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay có yêu cầu khác vui lòng liên hệ trung tâm.

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo Viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.200.000 2.000.000
Lớp: 5,6,7,8 1.500.000 2.300.000
Lớp: 9,10, 11 1.700.000 2.700.000
Lớp: 12 1.800.000 3.000.000
Lớp: LTDH 2.000.000 3.500.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học 1.700.000 2.700.000

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.600.000 2.700.000
Lớp: 5, 6, 7, 8 1.800.000 3.000.000
Lớp: 9,10, 11 2.200.000 3.200.000
Lớp:12 2.500.000 3.600.000
Lớp: LTDH 2.800.000 4.500.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học 2.200.000 3.500.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.800.000 3.500.000
Lớp: 5,6,7,8 2.200.000 3.800.000
Lớp: 9,10, 11 2.500.000 4.000.000
Lớp: 12 2.800.000 4.500.000
Lớp: LTDH 3.200.000 5.500.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học 2.700.000 4.200.000

Đối với gia sư là giáo viên có thâm niên, thạc sỹ, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm thật hiệu quả mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút).

Cấp 1: 80.000-100.000/ 1 tiết(45 phút) = 160.000-200.000/ 1 buổi
Cấp 2: 110.000-130.000/ 1 tiết(45 phút) = 220.000-260.000/ 1 buổi
Cấp 3: 140.000-160.000/ 1 tiết(45 phút) = 280.000-320.000/ 1 buổi

Lưu Ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí  tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.

Quý phụ huynh có nhưu cầu vui lòng đăng ký lớp tại đây, chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận và tư vấn về chi phí và các thông tin liên quan!