Giáo viên Phạm Hồng Nhung

Chuyên môn Tiếng Anh thương mại
Bằng cấp Đã tốt nghiệp Đại học
Vùng miền
Giới tính Nữ
Giới thiệu
Dạy đảm bảo chất lượng đầu ra Toeic theo mức điểm quy định của trường đề ra cho chuẩn TNĐH. Dạy lại miễn phí cho học viên thi không đạt !
Liêh hệ thầy Trọng 0826.8888.97 để có thông tin lớp học cô Nhung Toeic !
Kinh nghiệm giảng dạy
5 năm